Categorie archief: Westerkwartier

Westerkwartierpluspad vanaf 2 juli te koop!

Het heeft heel wat geduld, duwen, trekken en hard werken gekost, maar het is gelukt. Het wandelboek Westerkwartierpluspad is gisteren (15-06-2011) naar de drukker gegaan.
In 2007 kreeg ik van Groninger Dorpen het verzoek een offerte te schrijven voor het opstellen van een projectplan. De definitieve opdracht lag er een jaar later door traag werkende molens in het gehele subsidietraject. En dan ligt het plan er maar ……. Iedereeen is het er over eens dat de route er moet komen maar Wie oh Wie geeft opdracht tot de uitvoering van het plan?
Ondanks alle onzekerheid waren Jannie Reinders (die de route bedacht), Dieuwke Visser (Groninger Dorpen, maar meer privé) en ik vastbesloten dat de route er hoe dan ook moest komen. Dus zijn we vast op pad gegaan om het defnitieve traject uit te zetten. Dat verscheen eind 2009 in volle glorie op de wandelkaart van Staatsbosbeheer; het eerste begin was er.
Maart 2010 een volgende stap, Stichting Werkgroep Streekinitiatieven Westerkwartier (WSI) vraagt als opdrachtgever subsidie aan bij LEADER Westerkwartier. En dan kunnen we van start, op 6 september 2010 is de projectgroep een feit, wij drieën  met Frans Traa als projectleider namens de WSI. Hoewel we het benodigde bedrag nog niet helemaal gedekt hebben wagen we de gok. Ik ga op pad om de route te beschrijven.

En nu  ligt hij er (bijna). De rondwandeling van 165 km door het Noordelijk en Zuidelijk Westerkwartier die vele bestaande wandelroutes en ommetjes met elkaar verbindt. Hij is geheel beschreven, aangevuld met kaartmateriaal en veel thematische achtergrondinformatie. historie, kerken, molens, borgen en veel mooie foto’s. Het is een prachtige route door de diversiteit aan landschappen, dorpen en natuurgebieden.
Samen met de Canon van het Westerkwartier kan iedereen dagenlang genieten van al het moois dat het Westerkwartier te bieden heeft!

Op 2 juli start de verkoop tijdens de slotmanifestatie van Northern Meeting in Lutjegast (www.northernmeeting.nl). Het wandelboekje zal snel daarna bij VVV’s,  recreatieve ondernemers en winkels te verkrijgen zijn en binnen niet al te lange tijd zal de website www.westerkwartierpluspad.nl beschikbaar komen waar de route zowel in boekvorm als in GPS-code te bestellen zal zijn.

Verbindende rondreis door de Ommelanden

logo St NetwerkPersbericht:
Maandag 6 juni gaat de stichting NetWerk Ondernemende Vrouwen Groninger Ommeland (OVGO) op een verbindende rondreis door de provincie Groningen. Met stops in Grijpskerk, Zeerijp en Woldendorp waar samen met de daar actieve ondernemende vrouwennetwerken een symbolisch verbindingsverdrag wordt ondertekend.

De stichting NetWerk OVGO is op 1 april 2010 opgericht en is het overkoepelende orgaan van de zelfstandig opererende ondernemende
vrouwennetwerken WichterWest (Westerkwartier), Vitaal Hoogeland en Vitaal
Oldambt. De stichting heeft haar zetel bij de Vereniging Groninger Dorpen in
Ten Boer. Het bestuur, bestaande uit voorzitter Annelien de Winter (voorzitter,
namens Vitaal Oldambt), Emmy Wolthuis-Wagenaar Hummelinck  (penningmeester, namens Vitaal Hoogeland) en Myra Eeken-Hermans (secretaris, namens WichterWest), heeft vorig jaar besloten een formele rechtspersoon op te richten omdat dan bijvoorbeeld subsidiegelden en bankrekeningen voor de netwerken bereikbaar zijn. Daarnaast kan via de stichting kennis, kunde en ervaring tussen de netwerken onderling gemakkelijker uitgewisseld worden. En de stichting is aanspreekpunt voor een verdere professionalisering van de organisaties.

Maandag 6 juni wordt om 10.00 uur gestart bij Crawfurd’s Corner in Grijpskerk waar de scepter gezwaaid wordt door de ondernemende vrouw Jolanda Palsma. In Zeerijp wordt het gezelschap ontvangen in Boerderij De Diek’n, gerund door vier vrouwen, om 12.30 uur. In Woldendorp wordt de tour afgesloten bij de supermarkt die in handen is van Pauline Bouma om 15.00 uur. Hier zal ook gedeputeerde Marianne Besselink acte de présence geven. Het rondreizend gezelschap zal bestaan uit de bestuursleden van de stichting, aangevuld met een fotograaf en een journalist, allen afkomstig uit de vrouwennetwerken.

‘We slaan een brug tussen de ondernemende vrouwen in de provincie Groningen’

vrnl Annelien de Winter, Myra Eeken-Hermans en ik

Genieten en werken kunnen samen gaan!

Vandaag was een cadeautje!  Wat is het Groninger land toch mooi!

Een tijd geleden kreeg ik van Groninger Dorpen de opdracht om een projectplan te (her)schrijven voor een Lange Afstand Wandelroute in het Westerkwartier. Jannie Reinders had hem bedacht en grotendeels al op de kaart ingetekend. Na wat leuren met het plan is uiteindelijk de stichting Werkgroep StreekInitiatieven Westerkwartier bereid gevonden  opdracht tot uitvoering te verlenen.

Frans Traa (WSI), Jannie Reinders, Dieuwke Visser (GD) en ik zijn nu met de uitvoering bezig. Ik heb de taak het routeboek vol te schrijven. en daar hoort de routebeschrijving dus bij. Niet het beste jaargetijde om te doen. Er zit een grote hoeveelheid onverharde paden  in, met het gevolg dat ik de vorige weken met de modder tot boven mijn knieën thuis kwam, dat ging deze week met die vorst een stuk beter.
Vandaag  was ik van plan het Friese deel van de route bij de kop pakken maar vanwege het weer besloot ik wat dichter bij huis te blijven. Eigenlijk had ik het stuk Garnwerd-Fransum met de fiets willen doen maar lopen leek me vandaag beter.

Prachtig! Op sommige stukken van het pad was de sneeuw nog ongerept en wat is het dan mooi! Die zachte deken over het stille eindeloze landschap met een waterig zonnetje, hier en daar sporen van hazen, muizen, ratten, zwanen. Daar kwamen de mijne dan nog bij. Dit was puur genieten en dan ben je eigenlijk aan het werk!

Kijk eens hoe mooi Fransum daar ligt.

Dankje Jannie!

Natuurboerderij Lammerburen geopend

De entree

Het was druk in de natuurboerderij  Lammerburen.  Na twee jaar van voorbereiden, verbouwen, inrichten en ondertussen steeds meer publiek ontvangen, is de klus geklaard. De ‘uit de hand gelopen hobby’,  zoals Jan Enne Haack, zei begon met de liefde voor de natuur en de steenuilen die van oudsher in de boerderij nestelden. Eerst werden dijken hersteld en ingezaaid met bloemrijke zaadmengsels, daarna volgden de insecten, vogels en natuurlijk de mensen die erop af kwamen. En van het een komt dan het ander.

infocentrum

Het infocentrum

Begon hij in 2001 in de paardenstal, nu is  de gehele schuur ingericht als een informatie- en educatief centrum waarin voorlichting wordt gegeven over steenuilen, cultuurhistorie en Flora en Fauna van het  Middag-Humsterland.  Jan Oomkes prees de inzet en het doorzettingsvermogen van Haack en zijn vrouw om, ondanks alle haken en ogen die wet- en regelgeving met zich meebrengen, dit alles voor elkaar te krijgen. En passant werkte hij ook nog mee aan o.a.  de aanwijzing van het Middag-Humsterland als Nationaal Landschap, een toeristische gids en een NCRV-productie over dit gebied.

Haack (links) ontvangt huisvlijt van de WBE

Jan Enne werd door gedeputeerde Douwe Hollenga  dan ook geroemd als ambassadeur voor dit Nationaal Landschap. En dat is dan meteen weer een startpunt voor een nieuw project: Hoe geef je invulling aan het ambassadeurschap. Een cursus die in het vernieuwde informatiecentrum Lammerburen zal worden ontwikkeld en gegeven aan ondernemers van het Westerkwartier.

Tot slot volgde de openingshandeling bij de kers op de taart: de vogelkijkhut en schilderwerkplaats aan het Reitdiep. Een bijzonder vormgegeven gebouwtje op een prachtige plek aan het Reitdiep.

Douwe Hollenga lijkt hier in zijn element

De opening

Het schilderen waard!

Natuurboerderij Lammerburen is beslist een bezoek waard.Kijk voor meer informatie op www.lammerburen.nl.

Flitsend plattelandscafé Westerkwartier

Het plattelandscafé van het Westerkwartier werd, op de langste dag van het jaar,  flitsend geopend door een optreden van de fietsende fanfare Crescendo uit Opende. Een prachtig gezicht zoals deze bijzondere formatie acte de présence gaf. Het lijkt me niet gemakkelijk om al hobbelend over het ongelijke Curringherveld in Kornhorn zuiver en helder te blijven blazen, maar het klonk alsof het geen moeite kostte, petje af!

Na een gedicht van Geert Zijlstra volgde een uitleg over een aantal projecten. Natuur- en milieu-educatie op en rond het Curringherveld en omgeving, cultuur- en natuurprojecten voor de jeugd en het opknappen van kerk-,  klooster- en borgterreinen in het Westerkwartier. Vervolgens werd iedereen aan het werk gezet met een djembé les, waarna de avond werd afgesloten bij een kampvuur met jazzfanfare.

Een prachtige avond met bovendien ruim gelegenheid tot netwerken. Gelukkig werkte het weer even mee zodat het heerlijk toeven was op het Curringherveld.