Maandelijks archief: mei 2011

Verbindende rondreis door de Ommelanden

logo St NetwerkPersbericht:
Maandag 6 juni gaat de stichting NetWerk Ondernemende Vrouwen Groninger Ommeland (OVGO) op een verbindende rondreis door de provincie Groningen. Met stops in Grijpskerk, Zeerijp en Woldendorp waar samen met de daar actieve ondernemende vrouwennetwerken een symbolisch verbindingsverdrag wordt ondertekend.

De stichting NetWerk OVGO is op 1 april 2010 opgericht en is het overkoepelende orgaan van de zelfstandig opererende ondernemende
vrouwennetwerken WichterWest (Westerkwartier), Vitaal Hoogeland en Vitaal
Oldambt. De stichting heeft haar zetel bij de Vereniging Groninger Dorpen in
Ten Boer. Het bestuur, bestaande uit voorzitter Annelien de Winter (voorzitter,
namens Vitaal Oldambt), Emmy Wolthuis-Wagenaar Hummelinck  (penningmeester, namens Vitaal Hoogeland) en Myra Eeken-Hermans (secretaris, namens WichterWest), heeft vorig jaar besloten een formele rechtspersoon op te richten omdat dan bijvoorbeeld subsidiegelden en bankrekeningen voor de netwerken bereikbaar zijn. Daarnaast kan via de stichting kennis, kunde en ervaring tussen de netwerken onderling gemakkelijker uitgewisseld worden. En de stichting is aanspreekpunt voor een verdere professionalisering van de organisaties.

Maandag 6 juni wordt om 10.00 uur gestart bij Crawfurd’s Corner in Grijpskerk waar de scepter gezwaaid wordt door de ondernemende vrouw Jolanda Palsma. In Zeerijp wordt het gezelschap ontvangen in Boerderij De Diek’n, gerund door vier vrouwen, om 12.30 uur. In Woldendorp wordt de tour afgesloten bij de supermarkt die in handen is van Pauline Bouma om 15.00 uur. Hier zal ook gedeputeerde Marianne Besselink acte de présence geven. Het rondreizend gezelschap zal bestaan uit de bestuursleden van de stichting, aangevuld met een fotograaf en een journalist, allen afkomstig uit de vrouwennetwerken.

‘We slaan een brug tussen de ondernemende vrouwen in de provincie Groningen’

vrnl Annelien de Winter, Myra Eeken-Hermans en ik