Tagarchief: vrouwen

Aurelia Swartte schreef haar naam met een Z

 

1907-Aurelia-Swartte

In de rij bijzondere vrouwen van Groningen mag ook de naam van Aurelia Swartte niet onvermeld blijven. Zij maakte tot in lengte van dagen indruk met haar dichtkunst.
Lees verder

Dit artikel is geschreven in opdracht van De Verhalen van Groningen en geplaatst in de Noorderkrant van 3 juli 2019.

 

 

Sibylle van Griethuysen zet Appingedam op zijn kop

1904-sibylle-v-griethuysen

Sibylle van Griethuysen (1621-1699), afkomstig uit het Gelderse Buren, getrouwd met een Friese apotheker en neergestreken in Appingedam, deed als eerste Nederlandse godsdienstig dichteres wijd en zijd van zich spreken.
Lees verder

Dit artikel is geschreven in opdracht van De Verhalen van Groningen en geplaatst in de Eemsbode van 3 april 2019.

 

Titia van der Tuuk, feministe van het eerste uur

1903-titia-vd-tuuk8 maart is het Internationale Vrouwendag. De eerste Vrouwendag, om aandacht te vragen voor de emancipatie en waardering van de vrouw, vond al in 1911 in Stuttgart plaats, Nederland volgde in 1912. Iemand die er vast vanaf het begin bij betrokken is geweest, was Titia van der Tuuk.
Lees verder

Dit is een verkorte versie, het volledige artikel is te vinden op de website van De Verhalen van Groningen

Dit artikel is geschreven in opdracht van De Verhalen van Groningen en geplaatst in de Eemsbode van 6 maart 2019.

 

Verbindende rondreis door de Ommelanden

logo St NetwerkPersbericht:
Maandag 6 juni gaat de stichting NetWerk Ondernemende Vrouwen Groninger Ommeland (OVGO) op een verbindende rondreis door de provincie Groningen. Met stops in Grijpskerk, Zeerijp en Woldendorp waar samen met de daar actieve ondernemende vrouwennetwerken een symbolisch verbindingsverdrag wordt ondertekend.

De stichting NetWerk OVGO is op 1 april 2010 opgericht en is het overkoepelende orgaan van de zelfstandig opererende ondernemende
vrouwennetwerken WichterWest (Westerkwartier), Vitaal Hoogeland en Vitaal
Oldambt. De stichting heeft haar zetel bij de Vereniging Groninger Dorpen in
Ten Boer. Het bestuur, bestaande uit voorzitter Annelien de Winter (voorzitter,
namens Vitaal Oldambt), Emmy Wolthuis-Wagenaar Hummelinck  (penningmeester, namens Vitaal Hoogeland) en Myra Eeken-Hermans (secretaris, namens WichterWest), heeft vorig jaar besloten een formele rechtspersoon op te richten omdat dan bijvoorbeeld subsidiegelden en bankrekeningen voor de netwerken bereikbaar zijn. Daarnaast kan via de stichting kennis, kunde en ervaring tussen de netwerken onderling gemakkelijker uitgewisseld worden. En de stichting is aanspreekpunt voor een verdere professionalisering van de organisaties.

Maandag 6 juni wordt om 10.00 uur gestart bij Crawfurd’s Corner in Grijpskerk waar de scepter gezwaaid wordt door de ondernemende vrouw Jolanda Palsma. In Zeerijp wordt het gezelschap ontvangen in Boerderij De Diek’n, gerund door vier vrouwen, om 12.30 uur. In Woldendorp wordt de tour afgesloten bij de supermarkt die in handen is van Pauline Bouma om 15.00 uur. Hier zal ook gedeputeerde Marianne Besselink acte de présence geven. Het rondreizend gezelschap zal bestaan uit de bestuursleden van de stichting, aangevuld met een fotograaf en een journalist, allen afkomstig uit de vrouwennetwerken.

‘We slaan een brug tussen de ondernemende vrouwen in de provincie Groningen’

vrnl Annelien de Winter, Myra Eeken-Hermans en ik

Ondernemende vrouwen 4

Ondernemende vrouwen gaan mee in de vaart der volkeren en technologie. Daarom belegde het netwerk voor ondernemende vrouwen Vitaal Hoogeland een avond met als onderwerp ‘Social Media’ in boerderij De Diekn’ in Zeerijp. Deze boerderij, die volledig is verbouwd en wordt gerund door 4 vrouwen is een prachtige locatie om ongedwongen bij elkaar te komen voor een netwerkavond. Tijdens de heerlijke maaltijd en de borrel achteraf zie je gewoon de onderlinge verbanden ontstaan. Dat geeft me een goed gevoel, fijn dat ik er aan meegewerkt heb om dit op te zetten.

Na het eten werd het menens: Agmar van Rijn gaf een heldere uiteenzetting van wat web 2.0 inhoudt en wat je ermee kan. Als de ene na de andere mogelijkheid om je te presenteren op het web aan de orde komt, zie je de onzekerheid toeslaan: ja, maar hoe……?? Toch wist Agmar iedereen bij de les te houden en op het hart te drukken: Doe vooral wat je zelf leuk en/of nuttig vindt! Begin klein en bouw langzaam verder, het hoeft niet allemaal tegelijk! En zij heeft doel getroffen, er zijn nieuwe leden bij de groep van Vitaal Hoogeland op LinkedIn toegetreden en ik zie al vrolijk getwitter. We weten elkaar te vinden. Er gaan vast nog wel heel wat in het weekeind aan het stoeien met alle social media. Daar zijn we Ondernemende Vrouwen voor!

Ondernemende vrouwen 3

Zoals ik al eerder schreef ben ik penningmeester van het provinciaal overkoepelende netwerk van Ondernemende vrouwen,  de Stichting Net Werk Ondernemende Vrouwen Grn\oninger Ommeland ( OVGO).
Hoewel ik dus niet meer in de organsatie van het Hoogelandster netwerk Vitaal Hoogeland zit, zet ik toch de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst op 23 september even op het net voor wie er belangstelling voor heeft.

In ‘De Kookschuur’ van Marcella Gerretsen in Kantens worden de handen uit de mouwen gestoken en wordt inspiratie opgedaan met heerlijke hapjes, die  onder leiding van Marcella zelf gemaakt worden. 

Bekijk de uitnodiging en meld je aan.

Ondernemende vrouwen 2

bijeenkomstDe bijeenkomsten van ondernemende vrouwen zijn gestart naar aanleiding van het netwerk dat in het Oldambt zo goed liep. De provincie vond dat dit initiatief navolging moest hebben in andere regio’s en heeft  Groninger Dorpen opdracht gegeven ook daar initiatiefbijeenkomsten op te zetten om te inventariseren of ook in andere delen van de provincie behoefte aan een dergelijk netwerk is. In alle regio’s is er enthousiast op gereageerd, met het gevolg dat er nu 5 netwerken zijn:

  • Vitaal Oldambt
  • Vitaal Zuid en Oost Groningen
  • Vitaal Centraal
  • Vitaal Hoogeland
  • Wichter West

De netwerken organiseren ca. 2x per jaar een bijeenkomst met een lezing, verloting, speeddaten, elvatorpitches en allerhande trucs om ook hen die nog niet zo bedreven zijn in het netwerken middels opdrachten met elkaar in contact laten komen. Alle vrouwelijke ondernemers van startend tot door de wol geverfd zijn welkom. Het doel is: leer elkaar kennen, weet wie er in je omgeving werkt,  kijk met wie je samen kunt werken, samen staan we sterk!
Zie ook: www. groningerdorpen.nl

Stichting Net Werk OVGO ( zie vorige blog) wil daarin een ondersteunende factor zijn.

Ondernemende Vrouwen

Deze week hebben we een eerste vergadering gehad van de onlangs opgerichte Stichting Net Werk OVGO ( Ondernemende Vrouwen Groninger Ommeland). De stichting is opgericht als overkoepelend of zo je wilt ondersteunend orgaan voor de regionale netwerken die in de loop van het vorige jaar zijn opgericht. Om te voorkomen dat allerlei subsidiërende instellingen vanuit vijf verschillende regio’s worden gebombardeerd met subsidieverzoeken voor evenementen.  De stichting is een rechtspersoon en kan zodoende b.v. bankrekeningen openen voor de netwerken. De netwerken zijn opgericht dankzij Leadergelden en initiatief en ondersteuning van Vereniging Groninger Dorpen. We zijn er klaar voor!