Maandelijks archief: maart 2012

Behoud Historisch terrein Smeersum, deel 2

Aviko/ Rixona is bereid mee te denken  over een goede invulling van het historische terrein van boerderij Smeersum te Warffum. Dit blijkt uit het gesprek dat wij als vertegenwoordigers van de bewoners van Den Andel, Breede en de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. (SNLE) vandaag voerden met General Manager Van den Gronden.

Het historische terrein Smeersum te Warffum ligt vlakbij Den Andel. Het is de bakermat van de aardappelverwerkende fabriek Rixona te Warffum. Rixona heeft het terrein en de schuur niet meer nodig en zou het liefste alles met de grond gelijk maken, maar na protest door omwonenden, SNLE,  Bond Heemschut en sympathisanten via deze blog, is het bedrijf bereid om na te denken over alternatieven.  Over de invulling van de beplanting van het terrein is al overleg gaande met de gemeente, deze zal in samenwerking met Libau – en mogelijk Landschapsbeheer Groningen – een plan aanleveren.  De huidige kaalslag is dus van tijdelijke aard. Rondom de parkeerplaats zijn inmiddels grauwe wilgen geplaatst, maar deze zullen nog wel wat tijd nodig hebben om werkelijk de fabriek aan het oog te onttrekken.

Yvonne Nylunsing (Den Andel) en ik (Breede, SNLE) zien ook mogelijkheden voor  het behoud van (een deel van) de schuur. Als uitkomst van de hoorzitting in december  is de sloopvergunning voor de schuur voorlopig ingetrokken. Bij het ministerie  van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie moet een verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd  in verband met de aanwezigheid van (beschermde) vleermuizen. Van der Gronden heeft, onafhankelijk daarvan, de toezegging gedaan de schuur  in ieder geval tot augustus te laten staan en bereid te zijn mee te denken over een nadere invulling van het geheel. Voor zowel de schuur als het herstellen van het terrein zijn diverse subsidiemogelijkheden denkbaar, deze zullen onderzocht worden. Hoewel Van der Gronden geen garanties kan geven, biedt zijn opstelling hoop voor dit stukje cultuurhistorisch erfgoed.